Tytuł artykułu: Hydroenergetyka na tle produkcji energii z innych źródeł odnawialnych

Autorzy: BAJKOWSKI, S., GÓRNIKOWSKA, B.

Słowa kluczowe: hydroenergetyka, energia odnawialna, energia elektryczna

Streszczenie: Ciągły rozwój społeczny i gospodarczy kraju wymaga coraz większej ilości energii elektrycznej, a jej zmienne zapotrzebowanie wymusza konieczność dywersyfikacji źródeł. Możliwość taką daje produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Znaczącą rolę w odnawialnych źródłach energii spełniają małe elektrownie wodne oraz elektrownie przepływowe. Artykuł obejmuje analizę ilości energii wytwarzanej w zawodowych elektrowniach wodnych w porównaniu z produkcją krajową i w technologiach energetyki odnawialnej. Analizy przedstawiają historyczną rolę hydroenergetyki w krajowej produkcji energii, aktualny stan i programy rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych. Udział zawodowych elektrowni wodnych w krajowej produkcji energii elektrycznej, w wieloleciu powojennym ulegał znacznym zmianom – od 7,2% w 1946 roku, poprzez 1,8% w 1963 roku, do 2,1% w 2010 roku. W analizowanym okresie trendy produkcji energii elektrycznej w krajowych elektrowniach wodnych były skorelowane z trendem produkcji krajowej. Roczne zmiany były jednak bardziej dynamiczne. W planach wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych udział energetyki wodnej będzie malał. W prognozach do 2020 roku produkcja energii elektrycznej w innych technologiach odnawialnych przekroczy planowaną produkcję hydroelektrowni: 5-krotnie w instalacjach wiatrowych, 4-krotnie w elektrowniach na biomasę i prawie 2-krotnie w biogazowych.

Cytowanie w stylu APA: Bajkowski, S. & Górnikowska, B. (2013). Hydroenergetyka na tle produkcji energii z innych źródeł odnawialnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (1), 77-87.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bajkowski & Górnikowska, 2013), następne powołania: (Bajkowski & Górnikowska, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Bajkowski, Sławomir, Barbara Górnikowska. "Hydroenergetyka na tle produkcji energii z innych źródeł odnawialnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59 ser., vol. 22, nr 1, (2013): 77-87.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bajkowski, & Górnikowska 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bajkowski_Górnikowska_2013_PNIKS, author={Bajkowski, Sławomir and Górnikowska, Barbara}, title={Hydroenergetyka na tle produkcji energii z innych źródeł odnawialnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN59/A8/art8.pdf}, year={2013}, volume={22 (1)}, number={59}, pages={77-87}}

Pełny tekst PDF


Go Back